Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zainwestuj w Wałbrzychu

Wałbrzych jest drugim miastem po Wrocławiu w województwie, z największą liczbą działających firm na swoim terenie. Na przestrzeni ostatnich lat liczba firm na terenie miasta była względnie stabilna i oscylowała w okolicach 14 tys. podmiotów (14 293 liczba podmiotów w roku 2022), w tym:

  • 13 898 -  mikro firmy 
  • 317- małe firmy
  • 62 - średnie firmy
  • 16 - duże firmy

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Wałbrzychu wskazuje, że ponad 97% wszystkich firm to mikro przedsiębiorstwa.

Dominujące gałęzie lokalnej gospodarki Wałbrzycha:

  • 26,1 % - handel hurtowy i detaliczny, w tym naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
  • 26 % - działalność budowlana, transportowa i gospodarka magazynowa

Na przełomie kilku lat w Wałbrzychu zanotowano wzrost miesięcznego wynagrodzenia brutto z kwoty 4 768,01 zł w 2018 roku do kwoty 6015,80 zł w 2021 roku, tj. wzrost o ponad 1 247 zł brutto. Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Wałbrzychu jest wyższa od wartości dla Jeleniej Góry.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Więcej informacji -----> Raport o stanie Gminy 2022 rok - GOSPODARKA


Aktualizacja: 19.06.2023r.

Wałbrzych – miejsce przyjazne dla inwestorów