Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zadania dofinansowane ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dopłat w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 6a będącego własnością gminy Wałbrzych, polegająca na utworzeniu 7 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu.


Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 

Gmina Wałbrzych zawarła w dniu 17.01.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 6a będącego własnością gminy Wałbrzych, polegająca na utworzeniu 7 lokali mieszkalnych o powierzchni 262,80 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 550 obręb nr 27 Śródmieście).
Dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 2 003 398,09 zł.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 2 356 938,93 zł.
 


Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. S. Kubeckiego 1 i 2 będących własnością gminy Wałbrzych, polegająca na utworzeniu 35 lokali mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu.


Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła w dniu 14.02.2022 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynków mieszkalnych przy ul. S. Kubeckiego 1 i 2 będących własnością gminy Wałbrzych, polegająca na utworzeniu 35 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 566,75 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu (działki nr 395 i 393, obręb nr 21 Nowe Miasto).
Dofinansowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 6 466 564,46 zł.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 7 607 722,90 zł.
 Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej 16

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej 16, w wyniku którego powstaną 2 lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej
115,64 m².

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 189 167,92 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 246 955,63 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej 16

DOFINANSOWANIE 189 167,92 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 246 955,63 zł

Tablica Strzegomska 16


Remont i przebudowa budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy Szczecińskiej 1a

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie budynku mieszkalnego w Wałbrzychu przy ulicy Szczecińskiej 1 a, w wyniku którego powstaną 4 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy o powierzchni użytkowej 280,40 m².

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 483 671,69 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1 491 013,97 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Szczecińskiej 1a

DOFINANSOWANIE 483 671,69 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 491 013,97 zł

Tablica Szczecińska 1a


Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Traugutta 5

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Traugutta 5, w wyniku którego powstanie 6 lokali mieszkalnych, w tym 1 utworzony a 5 zmodernizowanych, o łącznej powierzchni użytkowej 231,86 m².

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 1 702 827,18 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 2 003 326, 10 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Przebudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Traugutta 5

DOFINANSOWANIE 1 702 827,18 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 003 326,10 zł

Tablica Traugutta 5


Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Andrzeja Wajdy 4 nr 3

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Andrzeja Wajdy 4 nr 3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 49,50 m².

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 65 249,12 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 81 561,41 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont lokalu mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Andrzeja Wajdy 4 nr 3

DOFINANSOWANIE 65 249,12 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 81 561,41 zł

Tablica Andrzeja Wajdy 4 nr 3


Przebudowa lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Kolejarskiej 3A nr 1,2,3,6a,7,8,12

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Kolejarskiej 3A nr 1,2,3,6a,7,8,12, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 7 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 317,57 m².

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 470 744,52 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 588 430,65 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Przbudowa lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Kolejarskiej 3A nr 1,2,3,6a,7,8,12

DOFINANSOWANIE 470 744,52 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 588 430,65 zł
Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Mącznej 1/3

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Mącznej 1/3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 64,83 m².

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 96 888,13 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 121 110,17 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont lokalu mieszkalnego położonych w Wałbrzychu przy ulicy Mącznej 1/3

DOFINANSOWANIE 96 888,13 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 121 110,17 zł


Remont 4 lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 79/ 4+5, 12, 17, 26

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie 4 lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 79/ 4+5, 12, 17, 26, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 4 lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 136,59 m2.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 248 032,12 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 310 040,16 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont 4 lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Niepodległości 79/ 4+5, 12, 17, 26

DOFINANSOWANIE 248 032,12 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 310 040,16 zł


Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 79A m.2

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 79A m. 2, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 39,29 m2.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 68 695,77 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 85 869,72 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Niepodległości 79A m. 2

DOFINANSOWANIE 68 695,77 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 85 869,72 zł


Remont lokalu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Podgórskiej 8 lokal nr 5

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Podgórskiej 8 lokal nr 5 w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 87 590,76 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 118 686,61 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont lokalu położonego w Wałbrzychu przy ulicy Podgórskiej 8 lokal nr 5

DOFINANSOWANIE 87 590,76 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 109 488,45 zł
Remont 2 lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Podgórskiej 44 m. 3 i 4

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie 2 lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul Podgórskiej 44 m. 3 i 4, w wyniku którego zostaną zmodernizowane 2 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 138 541,54 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 203 906,68 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont 2 lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Podgórskiej 44 m. 3 i 4

DOFINANSOWANIE 138 541,54 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 173 176,93 zł
Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. S. Moniuszki 5/4

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. S. Moniuszki 5/4, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 84 766,73 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 119 266,63 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU DOPŁAT
Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy S. Moniuszki 5/4

DOFINANSOWANIE 84 766,73 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 105 958,42 złRemont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 51 m. 6

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 51 m. 6, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi:  56 490,31 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 70 612,89 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 51 m.6

DOFINANSOWANIE 56 490,31 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 70 612,89 zł


Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Drzymały 4 m.3

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Drzymały 4 m. 3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 64 974,79 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 81 218,49 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Drzymały 4 m.3

DOFINANSOWANIE 64 974,79 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 81 218,49 złRemont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Kaszubskiej 7/4

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Kaszubskiej 7/4,w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 60 261,19 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi:  75 326,49 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT
Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Kaszubskiej 7/4

DOFINANSOWANIE 60 261,19 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 75 326,49 zł


Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 132 m.  4 i 6

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie dwóch lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 132 m. 4 i 6,  w wyniku którego zostaną zmodernizowane dwa lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 92 795,28 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 126 506,10 zł

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Remont dwóch lokali mieszkalnych położonych w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 132 m.  4 i 6

DOFINANSOWANIE 92 795,28 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 115 994,11 złRemont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Okrężnej 1/3

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Okrężnej 1/3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 83 880,21 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 104 850,27 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Okrężnej 1/3

DOFINANSOWANIE 83 880,21 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 104 850,27 złRemont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Jana Pietrusińskiego 2/10

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Jana Pietrusińskiego 2/10,w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 54 604,87 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi:  68 256,09 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Jana Pietrusińskiego 2/10

DOFINANSOWANIE 54 604,87 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 68 256,09 złRemont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 138/4

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 138/4, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 73 629,80 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 124 490,33 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 138/4

DOFINANSOWANIE 73 629,80 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 124 490,33 złPrzebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wałbrzyskiej 28 nr 8+9

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wałbrzyskiej 28 nr 8+9, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokali mieszkalnych wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 142 504,92 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 178 131,15 zł.

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
FUNDUSZ DOPŁAT

Przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Wałbrzyskiej 28 nr 8+9

DOFINANSOWANIE 142 504,92 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 178 131,15 złRemont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Dr Wojciecha Oczki 12 m.3

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Dr Wojciecha Oczki 12 m.3, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 106 034,13 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 132 542,67 zł.Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Aleksandra Fredry 18 m.4

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Aleksandra Fredry 18 m.4, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 89 347,99 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 111 684,99 zł.Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 112 m.5

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 112 m.5, w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 92 081,88 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 115 102,35 zł.Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Monte Cassino 6m.2

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Monte Cassino 6 m.2 , w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 62 052,36 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 77 565,45 zł.


Remont lokalu mieszkalnego położonych w Wałbrzychu przy ul. Nowy Świat 6 m.5

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Nowy Świat 6 m.5,  w wyniku którego zostanie zmodernizowany lokal mieszkalny, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 95 971,43 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 119 964,29  zł


Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy T. Kościuszki 2 m. 8

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy T. Kościuszki 2 m. 8,w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi:  94 370,88 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi:  117 963,61 zł.


Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Psie Pole 47 m. 5

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego


Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ulicy Psie Pole 47 m.5 w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 60 384,96 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 75 481,21 zł.Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 2 m. 9

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 2 m.9,  w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 54 604,87 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 68 256,09 zł.


Remont lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 98 m. 12

Państwowe Fundusze Celowe Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego

Gmina Wałbrzych zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada 98 m. 12,w wyniku którego zostanie zmodernizowany 1 lokal mieszkalny stanowiący mieszkaniowy zasób gminy.

Dofinasowanie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi:  57 537,77 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 71 9222,22 zł.