Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Za rok 2017

Program współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty Uchwałą Nr XXXII/405/16 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wałbrzycha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Link z przekierowaniem na stronę BIP -
http://bip.um.walbrzych.pl/uchwala/22959/uchwala-nr-xxxii-405-2016