Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzyska Rada Kobiet

Wałbrzyska Rada Kobiet została powołana Zarządzeniem Nr 374/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Wałbrzyskiej Rady Kobiet.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), zgodnie z dyspozycją § 15 pkt 2 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 614/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Do Rady Kobiet zostało powołanych 15 Pań reprezentujących różne wałbrzyskie środowiska:

 1. Marta Sikora - przedstawicielka Prezydenta,
 2. Renata Nowicka - przedstawicielka Prezydenta,
 3. Jolanta Garbocz - przedstawicielka Prezydenta,
 4. Honorata Kur - przedstawicielka Prezydenta,
 5. Krystyna Nawrocka - przedstawicielka Prezydenta,
 6. Marta Wosak,
 7. Karolina Rduch,
 8. Katarzyna Duda,
 9. Anna Pełczyńska,
 10. Beata Urbaniak,
 11. Aleksandra Pawlak,
 12. Angelika Cegielska-Świątek,
 13. Alicja Przepiórska-Ułaszewska,
 14. Oriana Darowska-Malta,
 15. Agnieszka Humen-Kłyza.

Elżbieta Polewska - Honorowa Członkini Wałbrzyskiej Rady Kobiet.

Członkinie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Rada pełni wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego ukierunkowanego na działania na rzecz kobiet.

Przedmiotem działania Rady jest w szczególności:

 • opiniowanie, diagnozowanie i monitorowanie sytuacji kobiet w mieście;
 • wspieranie polityki miasta w sprawach dotyczących kobiet;
 • przedstawianie kompleksowych rozwiązań i głównych kierunków działania na rzecz kobiet;
 • podejmowanie działań wspierających udział kobiet w życiu zawodowym, społecznym i innej działalności;
 • wspieranie wszelkich inicjatyw i akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematykę kobiecą oraz równouprawnienia płci;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, które dostrzegają rolę i znaczenie kobiet w podniesieniu jakości życia mieszkańców Wałbrzycha.

Kontakt:

e-mail: walbrzyskaradakobiet@op.pl

tel. 693 022 726 - Agnieszka Humen-Kłyza Sekretarz Rady

Link do strony: https://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/38023/zarzadzenie-nr-374-2022
FB https://www.facebook.com/pg/Wa%C5%82brzyska-Rada-Kobiet-1351050768392866/posts/?ref=page_internal