Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 30.VI.2023 r.) 101 082
z tego: mężczyźni 47 423

kobiety 53 659
urodzenia żywe
270
zgony
837
przyrost naturalny
-567
liczba zawartych małżeństw
151
Studenci ogółem 2021 r.
3 095
Absolwenci ogółem 2021 r.
615
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu XII 2023 r.) 4,3
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu XII 2023 r.) 1,6
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-XII 2023 r.
173
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007)(stan w końcu XII 2023 r.) 14 272
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu XII 2023 r.) 8 311

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce