Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych w statystyce

STATYSTYKA
Powierzchnia km 2 85
Ludność (stan w dniu 31.XII.2022 r.) 101 857
z tego: mężczyźni 47 813

kobiety 54 044
urodzenia żywe
634
zgony
1 679
przyrost naturalny
-1 045
liczba zawartych małżeństw
358
Studenci ogółem 2021 r.
3 095
Absolwenci ogółem 2021 r.
615
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu CZERWIEC 2023 r.) 4,4
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu CZERWIEC 2023 r.) 1,7
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie I-VI 2023 r.
39
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007)(stan w końcu CZERWIEC 2023 r.) 14 204
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu CZERWIEC 2023 r.) 8 274

Jednocześnie informujemy, że:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z powyższymi materiałami.

Miasto w statystyce