Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wnioski o wydanie decyzji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w:

Kontakt w sprawie wydawania decyzji
Biuro Środowiska i Klimatu
ul. Kopernika 2, pok. 206, 58-300 Wałbrzych
Karolina Pankowska-Sowa
tel. +48 74 66 55 348