Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ulgi i zachęty inwestycyjne

PSI logo  - ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku[1] znowelizowano instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z form regionalnej pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych[2]. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy max do końca 2026 r. Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

W świetle przepisów o regionalnej pomocy publicznej[3] przez nową inwestycję należy rozumieć:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
Więcej: TUTAJ


Spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” - wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw


Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane z Funduszy Europejskich i poznaj ofertę dla przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) : www.funduszeeuropejskie.gov.pl


    - zwolnienia w stawkach czynszu dzierżawy

Zarządzenie nr 1057/2014 z dnia 21.11.2014 roku Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Tryb postępowania oraz wysokość zwolnień w stawkach czynszu w najmie lokali użytkowych, przeznaczonych na aktywizację małych i średnich przedsiębiorców.


- preferencyjne stawki podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR LXXII/727/23 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości położonych na obszarze Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia, który obejmuje ulice wymienione w Załączniku nr 1 do w/w Uchwały i zajętych na prowadzenie przeważającej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz.1885 z późn.zm.) działalności gospodarczej w poniższym zakresie – wynosi  2,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej :

 •  sprzedaży detalicznej zegarków, zegarów i biżuterii prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
 •  sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD 47.76.Z ),
 •  sprzedaży detalicznej pamiątek, wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych oraz dzieł sztuki współczesnej (PKD 47.78.Z),
 •  sprzedaży detalicznej antyków i używanych książek (PKD 47.79.Z ),
 •  naprawy obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 95.23.Z ),
 •  naprawy zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
 •  hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (PKD 55.10 Z),
 •  obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20. Z),
 •  działalności gastronomicznej (PKD 56.10.A, 56.30.Z ),
 •  działalności związanej z turystyką (PKD 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C),
 •  działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z),
 •  działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
 •  działalności obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 •  działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 •  fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (PKD 96.02.Z).

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2024r.

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2023r.