Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Sportu

Rada Sportu działa na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz. U. 2023r. poz. 2048 ze zm.)

Link do Zarządzenia Nr 94/2024 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania w Gminie Wałbrzych:
https://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/43207/zarzadzenie-nr-94-2024

Na Członków Rady Sportu IV kadencji zostały powołane następujące osoby:

 1. Waldemar Kujawa,
 2. Piotr Kwiatkowski,
 3. Monika Zalas,
 4. Hanna Kotynia,
 5. Jan Jóskowski,
 6. Ryszard Szram,
 7. Fabian Kurzawiński,
 8. Eugeniusz Stanisławek,
 9. Piotr Stokłosa,
 10. Roman Magdziarczyk,
 11. Arkadiusz Chlebda,
 12. Krystyna Nawrocka,
 13. Piotr Szewczyk,
 14. Sebastian Raciniewski,
 15. Mirosław Otok,
 16. Rafał Palonka,
 17. Krzysztof Sadłoń,
 18. Dariusz Borczyk.

 

Link do Zarządzenia Nr 93/2024 Prezydenta Miasta Wałbrzycha  z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia składu Rady Sportu w Gminie Wałbrzych: https://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/43206/zarzadzenie-nr-93-2024

Rada Sportu ma charakter doradczo – opiniodawczy Prezydenta Miasta Wałbrzycha w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:
a) opiniowanie strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej,
b) opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
d) opiniowanie i inicjowanie programów dot. Rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Wałbrzycha,
e) współpraca z komisją Rady Miejskiej Wałbrzycha do spraw kultury fizycznej.

Obsługę administracyjną Rady Sportu zapewnia Biuro Edukacji i Spraw Społecznych – tel. 74 66 55 286