Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Rozwoju Gospodarczego


Rada Rozwoju Gospodarczego III kadencji powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja w dniu 12.02.2024 roku.

Rada Rozwoju Gospodarczego poprzez wiedzę i doświadczenie jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

Członkowie Rady Rozwoju Gospodarczego III kadencji:

 • dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni- pełnomocnik rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, e-mail: bdetyna@ans.edu.pl 
 • Sylwia Petryna- Dyrektor Zarządzająca Petra Consulting, e-mail: biuro@petraconsulting.pl
 • Jarosław Paska- Współwłaściciel Libertador Sp. z o.o., e-mail: jpaska@inpost.pl
 • Krzysztof Urbański - Prezes InVałbrzych Sp. z o.o. , e-mail: urbanski@invalbrzych.pl
 • Rafał Palonek- Prezes Górnik Kosz Sp. z o.o., e-mail: rpalonek@lmcg.com.pl
 • Tomasz Rybczyński - Prezes Zarządu TR Polska Sp. z o.o., e- mail: tomasz@tr-polska.pl
 • Michał Hendżak - Prezes Zarządu Jana Opakowania Plus Sp. z o.o., e-mail: biuro@jana-opakowania.pl
 • Artur Mazurkiewicz  - Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, e-mail: biuro@dp.org.pl
 • Robert Jagła – Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, email: robert.jagla@frw.pl
 • Martyna Dąbrowska - Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: m.dabrowska@um.walbrzych.pl
 • Artur Sawrycz - Główny Specjalista, Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: a.sawrycz@um.walbrzych.pl
 • Karolina Usarek  - Inspektor, Biuro Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: k.usarek@um.walbrzych.pl  


Powołanie Rady Rozwoju Gopodarczego III kadencji: Zarządzenie i Regulamin