Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Instytucje w Wałbrzychu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Limanowskiego 9
tel. 74 666 63 01; 666 63 00
Adres strony internetowej: www.pcpr.walbrzych.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Ogrodowa 5 B,
tel. 74 84-66-082, 84-07-300

Dom Pomocy Społecznej
ul. Zachodnia 17
tel. 74 84-23-226

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ul. Buczka 16
tel. 74 666-73-42
www.teatrlalek.walbrzych.pl

Powiatowa Biblioteka "Pod Atlantami"
Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 6649921, 6649622, 6649665;
faks (74) 6648705
e-mail: sekretariat@atlanty.walbrzych.pl
www.atlanty.walbrzych.pl  

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
ul. Mazowiecka 2
tel.74 84-20-234
www.walbrzychpolicja.gov.pl

Komenda Straży Pożarnej
ul. Ogrodowa 20
tel. 74 887 72 00

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Al. Wyzwolenia 22

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Jana Matejki 1
Sekretariat: tel. (74) 64-14-400, fax 74 64-14-404
Adres internetowy www.zdkium.walbrzych.pl

Schronisko dla Zwierząt
ul. Łokietka 7
tel. 74 84-24-223

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych
ul. Jana Matejki 1
tel. 74 842 33 31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1 
tel. 74 664 08 00
http://www.mops.walbrzych.pl  

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
tel. 74 842 42 00
www.mzbwalbrzych.pl  

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 4
tel. 74 665 00 61
www.mzuk.com.pl

"Zamek Książ" w Wałbrzychu Sp. z o. o.
ul. Piastów Śląskich 1
tel. 74 664 38 50, 74 664 38 62
www.ksiaz.walbrzych.pl

Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Sp. z o. o.
ul. Ratuszowa 6
tel. 74 660 93 12
www.aqua-zdroj.pl

InVałbrzych Sp. z o.o.
ul. Młynarska 29
tel. 74 667 05 10
www.invalbrzych.pl

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
ul. 1 Maja 9
tel. 74 664 60 30

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia
ul. Piotra Wysockiego nr 29
58-304 Wałbrzych
tel.: 74 664 60 33
fax : 74 664 60 35
email: sekretariat@starakopalnia.com.pl
www.starakopalnia.com.pl

Inne instytucje w Wałbrzychu:

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy Filia w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych
tel. 074/ 846 10 76, 074/ 84 23 383
http://www.dbp.wroc.pl/filie/walbrzych
e-mail: walbrzych@dbp.wroc.pl  lub bp.walbrzych@dodn.wroclaw.pl

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji (związek międzygminny)
Al. Wyzwolenia 39
tel. 74 849 91 00; 849 92 00

Archiwum przy Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu
ul.  Słowackiego 23
tel. 74 849 40 95

Urząd Statystyczny
ul. Mickiewicza 14
tel. 74 886 92 00
www.wroclaw.stat.gov.pl

Urząd Skarbowy w Wałbrzychu
ul. Uczniowska 21
tel. 74 664 33 00 (01)

SANEPID w Wałbrzychu
ul. Armii Krajowej 35c
tel. 74 847 75 66

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu
Pl. Magistracki 7
tel. 74 842 34 71

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
tel. 74 842 34 16; 842 41 70

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
ul. Wieniawskiego 7 a
tel. 74 841 38 95

Państwowa Inspekcja Handlowa
ul. Chrobrego 13
tel. 74 842 50 17

Związek Kynologiczny w Wałbrzychu
ul. Pługa 7
tel. 74 842 39 96

KRUS w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42
tel. 74 664 92 00

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej
ul. Rynek 6
tel 74 843 42 47; 843 42 39
www.ciz.walbrzych.pl/

Kuratorium Oświaty
Al. Wyzwolenia 24
tel. 74 842 20 65

Urząd Celny Wałbrzych
Ogrodowa 15, 58-306 Wałbrzych
tel.: 0-prefix-74 64 88 400 fax: 0-prefix-74 64 88 443

Narodowy Fundusz Zdrowia
Al. Wyzwolenia 20
tel. 74 664 31 00

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Rynek 6
tel. 74 66 66 068
www.cit.walbrzych.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Andersa 136
tel. 74 887 11 00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna WSSE Invest Park
ul. Uczniowska 21
tel. 74 841 35 00

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Zamkowa 4 W-ch 74 842 32 78; 846 13 06

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
 tel 74 842 69 04; 842 67 86
www.darr.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Delegatura w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 23a
W-ch http://duw.ibip.wroc.pl

 

Ważniejsze stowarzyszenia i organizacje działające
na terenie powiatu wałbrzyskiego:

Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy
 Pl. Magistracki 3a/5
tel. 74 842-23-37

Polski Komitet Pomocy Społecznej- Zarząd Rejonowy
Gdańska 2 tel. 74 842 42 29

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Powiatowy
Chrobrego 45
tel. 74 846 16 06

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Wrocławska 115
tel. 74 666 66 55

Fundacja "Merkury"
Beethovena 10
tel. 74 666 22 00
www.merkury.org.pl

Fundacja "Bieda" oddział w Wałbrzychu
Mickiewicza 7

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdzonych "Przystań"
Beethovena 10

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Trzeźwości w Rodzinie "Odnowa'
Beethovena 10

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Beethovena 10
tel. 74 666 22 22

Regionalne Cenrtum Pomocy Bliźniemu "Monar- Markot"
Moniuszki 109

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Nałkowskiej 4a
tel. 74 843 60 52

Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Andersa 187 tel. 74 841-54-53
http://dson.free.ngo.pl

Stowarzyszenie Edukacyjne "Integritas" Rodzina- Szkoła- Środowisko
 Poselska 7/4
www.integritas.hg.pl

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia "Pro Femina"
Sokołowskiego 4 pawilon A pok. 32
tel. 74 849 21 50

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w W-chu
Krasińskiego 8 tel. 74 666-50-80
http://www.opiekapaliatywna.hb.pl  

"Stowarzyszenie Osób Wspierających Samotne Matki i Dzieci "Nadzieja"
Noworudzka 7a
tel 74 847 32 61

Fundacja "Wałbrzyska Wspólnota Więź Talent"
Al. Wyzwolenia 43 tel. 74 842 31 39
www.fundacja-talent.pl

Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe
Malczewskiego 22 W-ch tel. 74 840 20 07
www.wto2005.republika.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Usłyszeć Świat"
Nowe Siodło Nowe Siodło 73 58-350 Nowe Siodło Mieroszów
tel. 74 845 82 23

Fundacja "Wałbrzych 2000"
ul. Ludowa 1c tel. 74 843 45 62, 843 45 32
www.walbrzych2000.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15
tel. 74 664 48 10
www.frw.pl

Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej "Forum Wałbrzyskie"
ul. Gdańska 3 lok.4
tel. 74 843 31 83
www.forumwalbrzyskie.hb.pl

Fundacja Edukacji Europejskiej
ul. R. Dmowskiego 2/4 
tel. 74 849 21 33
www.fee.org.pl
Strona organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
Tel. 0-22 551 77 00
Tel. Przyjęcia Interesantów 0-22 551-77-60, 551-78-11

Zespół Terenowy we Wrocławiu m.in. dla województwa dolnośląskiego
Ul. Wierzbowa 5 50- 056 Wrocław
Tel. 0-71 346 91 15
Tel. Przyjęcia Interesantów 0-71 346 91 00

Linki do ważnych instytucji państwowych:

    Urzędy i Instytucje Centralne

     
    Wykaz Ministerstw: