Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Instytucje wspierające przedsiębiorczość

Znalezione obrazy dla zapytania Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A) logo Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A)

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój
tel. +48 74 648 04 00
e-mail: darr@darr.pl
www.darr.pl

W ramach DARR S.A. funkcjonuje:

 • Lokalny Punkt Konsultacyjny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Punkt Informacyjno - Kontaktowy ds. RPO
 • Ośrodek Enterprise Europe Network, w ramach których świadczone są profesjonalne usługi informacyjne, szkoleniowe oraz doradcze - ogólne i proinnowacyjne
 • DARR jest instytucją zarządzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym. Oferuje usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej Dolnośląskiego Parku Technologicznego

Usługi:

 • Informacyjne, doradcze, szkoleniowe, promocyjne
 • Wynajem powierzchni biurowej, nowocześnie zaaranżowanych i wyposażonych sal konferencyjnych i szkoleniowych o różnej powierzchni z profesjonalnym zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie prezentacji i szkoleń na najwyższym poziomie, hali warsztatowo-produkcyjnej umożliwiającej użytkowanie suwnicy, a także sprzedaż w pełni uzbrojonych, dobrze skomunikowanych działek inwestycyjnych.

Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Młynarska 29, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 70 510
e-mail: biuro@inkubator.walbrzych.pl

www.inkubator.walbrzych.pl

Inkubator stanowi miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferuje również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wczesnej fazie ich rozwoju. Działalność Inkubatora nastawiona jest głównie na przedsiębiorstwa reprezentujące branże wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży technologii informacyjno-komunikacyjnych. Inkubator opiera się na kilku grupach potencjalnych najemców:

 • firmach nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej;
 • firmach planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach);
 • firmach znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do trzech lat od daty założenia działalności). Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 648 04 50
e-mail: info@t-park.pl
www.t-park.pl

 • W Module B budynku Parku funkcjonuje Inkubator Technologiczny, który powstał z myślą o młodych firmach technologicznych z dużym potencjałem innowacyjności. Przedsiębiorcy realizujący swoje pomysły w Inkubatorze otrzymują pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy aż do momentu, w którym osiągną dojrzałość gospodarczą. Inkubator T-Parku oferuje pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, szkoli, doradza i wspiera współpracę firm z placówkami naukowymi oraz ułatwia dostęp do środków finansowych i rynków międzynarodowych.
 • W ofercie Inkubatora znajdują się m.in. preferencyjne warunki wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej dla nowopowstałych, innowacyjnych firm (wszystkie biura wyposażone w dostęp do internetu, część biur wyposażona w sprzęt komputerowy i meble biurowe), preinkubacja firm, wsparcie przy uruchamianiu działalności, tworzeniu strategii i biznes planów, wsparcie przedsiębiorstw z sektora nowych technologii poprzez doradztwo, pomoc techniczną i finansową, pomoc przy ubieganiu się o środki finansowe z funduszy UE.

 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (DAWG)

ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
tel. +48 71 344 02 86
e-mail: biuro@dawg.pl
www.dawg.pl

Agencja powołana została na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa. Celem działania DAWG jest prowadzenie aktywnych działań na rzecz:

 • wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu dolnośląskiego
 • promocji exportu
 • aktywności międzynarodowej dolnośląskich przedsiębiorstw
 • rozwoju społeczno – gospodarczego regionu dolnośląskiego
 • pozyskania zagranicznych inwestorów
 • rozwoju zasobów ludzkich
 • kształtowania wizerunku naszego regionu za granicą

Fundusz Regionu WałbrzyskiegoFundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW)

ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 66 44 810
e-mail: biuro@frw.pl
www.frw.pl

 • usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne
 • wsparcie w formie dofinansowania na usługi doradcze
 • pożyczki, bony na innowacje i inne

dolnośląscy pracodawcy bon na innowacje Dolnośląscy Pracodawcy

ul. Rynek 6, 58-300 Wałbrzych
tel. 530 828 511
e-mail: biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl
www.dolnoslascy-pracodawcy.pl

Biuro Dolnośląskich Pracodawców we Wrocławiu
ul. Plac Kościelny 1, 50-328 Wrocław
e-mail: wroclaw@dolnoslascy-pracodawcy.pl

 • uczestnictwo w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie bezrobocia
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia regionalnym przedsiębiorstwom korzystnych warunków do konkurowania na rynku europejskim
 • wspomaganie firm do wykorzystania funduszy strukturalnych,
 • usługi doradcze, szkolenia, bony na innowacje i inne

PictureCech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

pl. Magistracki 3, 58-300 Wałbrzych
tel. +48 74 84 23 957, 74 84 29 491
e-mail: info@cech.walbrzych.pl
www.cech.walbrzych.pl

 • Usługi informacyjne
 • Usługi doradcze

 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. +48 71 725 40 41
e-mail: sekretariat@dpin.pl
www.dpin.pl

 • Poszukiwanie i promowanie nowych, funkcjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług
 • Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój gałęzi przemysłu)
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska
 • W procesie tym przedsiębiorstwo zgłasza swoje potrzeby i problemy
 • W odpowiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przedstawiają optymalne rozwiązania
 • Adaptacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska
 • Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez promocję i upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć

 Brak dostępnego opisu zdjęcia.Dolnośląska Izba Gospodarcza (DIG)

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel. +48 71 34 47 825, 37 24 491
e-mail: biuro@dig.wroc.pl
www.dig.wroc.pl

 • organizacja i koordynacja szkoleń
 • kojarzenie partnerów krajowych i zagranicznych, informacji gospodarczej
 • informowanie o funduszach unijnych i krajowych
 • prowadzenie spotkań w ramach KLUBU BIZNESU
 • organizacja misji gospodarczych krajowych i zagranicznych
 • usługi Sądu Arbitrażowego działającego przy DIG


Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Rynek 1A, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 85 35 009, 85 69 388
e-mail: siph@siph.pl
www.siph.pl

 • Organizacja misji gospodarczych
 • Informacja dotycząca działalności gospodarczej w Czechach
 • Szkolenia dla przedsiębiorców
 • Organizacja seminariów i spotkań
 • Promocja firm w kraju i za granicą

logo Fundacja Wałbrzych 2000

ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych
tel. +48 74 843 45 32
e-mail: biuro@walbrzych2000.pl
www.walbrzych2000.pl

 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - pożyczki na funkcjonowanie i rozwój działalności gospodarczej dla małych przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą
 • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości - kursy, szkolenia i warsztaty

InVałbrzych Sp. z o. o.

ul. Młynarska 29
58-300 Wałbrzych

Tel.+48 74 66 70 510
e-mail: biuro@invalbrzych.pl

www.invalbrzych.pl

InVałbrzych jest spółką gminną, której właścicielami jest Gmina Wałbrzych. W imieniu udziałowca zajmuje się głównie sprzedażą i promocją nieruchomości należących do Gminy. Współpracuje z przedsiębiorstwami i firmami, poszukuje inwestorów chętnych do lokowania kapitału w Wałbrzychu i okolicach oraz wspiera i sieciuje lokalny biznes. Spółka jest operatorem Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.