Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wsprcie dla firm w okresowych trudnościach

Wsprcie dla firm w okresowych trudnościach
Zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE !

29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 4 (woj.dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie)
dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.
________________________________________
Co otrzymasz?
● diagnoza kondycji przedsiębiorstwa (doradztwo)
● szkolenia
● doradztwo
● mentoring
________________________________________
Link do spotkania : https://bit.ly/3OqUBPC
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
*Jeżeli nie możecie Państwo uczestniczyć w spotkaniu dedykowanym dla Państwa makroregionu, zapraszamy na spotkanie w drugim terminie. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.