Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

działając na podstawie art 4 ust. 1 pkt 1, 7, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.),

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej (dział 852 - Pomoc Społeczna, rozdział 85295 - Pozostała Działalność), przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

„Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji osób
 z niepełnosprawnościami"
    1) podzadanie nr 1 - "Wspieranie  rozwoju sportu osób niepełnosprawnych",
    2) podzadanie nr 2 - " Zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością",
    3) podzadanie nr 3 - "Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną",
    4) podzadanie nr 4 - "Poradnictwo specjalistyczne i społeczne dla osób z niepełnosprawnościami".