Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wsparcie dla własnej działalności gospodarczej

Wsparcie dla własnej działalności gospodarczej

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pt. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Współdziałanie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat, dzięki prowadzaniu przez nich własnej działalności gospodarczej.

Wsparciem zostaną objęte osoby:

  • w wieku 18-29 lat,
  • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
  • zamieszkujące lub uczące się na obszarze Dolnego Śląska,
  • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 PLN,
  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacone przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – 2 600,00 PLN na miesiąc.
Biuro projektu:
ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
power@warr.pl
Nabór trwa!

WARR S.A. zaprasza do udziału w projekcie oraz  na bezpłatne konsultacje!