Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Tydzień z życia straży miejskiej - Prawo i powietrze. Bez czystego powietrza nie ma życia. Zatruwając powietrze, trujesz siebie i innych.

Tydzień z życia straży miejskiej - Prawo i powietrze. Bez czystego powietrza nie ma życia, zatruwając powietrze, trujesz siebie i innych.
Tydzień z życia straży miejskiej - Prawo i powietrze. Bez czystego powietrza nie ma życia. Zatruwając powietrze, trujesz siebie i innych.

Mieszkańcy Wałbrzycha przyzwyczaili się już, że w sprawie „nadmiernego zadymienia” dzwonią do straży miejskiej. Od 01.07.2024 prawo miejscowe (uchwała Sejmiku Województwa), będzie zobowiązywało do kontrolowania także klasy i stanu technicznego piecy, kominków i kotłów.
    Wyniki wieloletnich badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują, że największy negatywny wpływ na jakość powietrza w województwie dolnośląskim ma emisja z obiektów tzw. sektora komunalno-bytowego, czyli z lokalnych kotłowni i palenisk domowych. Potwierdza to wzrost poziomów zanieczyszczenia powietrza w okresie grzewczym. Źródłem zanieczyszczenia powietrza jest w tym przypadku spalanie niskiej jakości paliw, oraz technicznie przestarzałe piece, kominki i kotły. Inne przyczyny występowania przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu drogowego oraz emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych. Sejmik Województwa Dolnośląskiego (30 listopada 2017 r.)  przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, co wynika wprost z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
    Równolegle, od wielu lat prowadzone są programy oferujące wysokie finansowe wsparcie wymiany instalacji grzewczych, na takie które nie zatruwają powietrza.
Jest to między innymi: „Ciepłe Mieszkanie” , gdzie do otrzymania dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe lub umowa najmu mieszkania, stanowiącego zasób gminy). O dofinansowanie mogą się ubiegać także wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych (https://um.walbrzych.pl/pl/page/program-cieple-mieszkanie ). Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a termin zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych zaplanowano na 30 września 2029 roku. Warunki dofinansowania są dostępne na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze” (https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie). Obecna edycja programu zawiera zmiany wprowadzone po 3 stycznia 2023 r., w tym m.in. zwiększone progi dochodowe dla gospodarstw domowych, kompleksową termomodernizację, koszty kwalifikowane nie uwzględniające podatku VAT.
    Szczegółowe, dogłębne i wiarygodne informacje na temat czekających nas wszystkich zmian znajdują się na stronie: https://czystezasady.pl/
    Straż Miejska włączy się w kampanię informacyjną dotyczącą zmiany przepisów. Do tematu będziemy więc często wracać !
Poza wyżej opisanymi czynnościami, strażnicy miejscy w tygodniu od 29 stycznia do 04 lutego 2024 przyjęli 221 zgłoszeń.