Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż
Nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.
W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.
  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż
  • Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gosp.
  • Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD
  • Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców
  • Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku

Więcej informacji: TUTAJ