Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Spotkanie informacyjne - wsparcie dla MMŚP

Spotkanie informacyjne - wsparcie dla MMŚP

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 28 października 2019 r. dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z sektora MMŚP na : rozwój działalności, produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.

 Program spotkania:

  • Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP) mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.OZE na Dolnym Śląsku – pożyczki na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych ze środków RPO WD 2014-2020;
  • Pożyczka na efektywność energetyczną w MMŚP ze środków RPO WD 2014-2020;
  • Pożyczka rozwojowa dla firm - wsparcie poza dotacyjne współfinansowane ze środków RPO WD 2014-2020.
Miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala 26 – sala posiedzeń Rady Miejskiej / II piętro, godz.12:00-15.00. (rejestracja od 11-30)

Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska uczestnika lub telefonicznie 74 66 55 172 lub 173.

W terminie do 24 października 2019 r. do godz. 12.00.  

Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.  

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje: http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-w-walbrzyc…/