Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Program rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej

Program rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej

Uwaga!

Program rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej poniesionych przez przedsiębiorców:

  • pomoc dla średnich i dużych przedsiębiorców;
  • należy wykazać, że w 2019 roku nastąpiła podwyżka cen energii elektrycznej względem 2018 roku;
  • wsparcie wynosi 15 PLN/MWh energii elektrycznej zużytej przez przedsiębiorcę, a max wysokość wsparcia wynosi 200 000 euro;
  • termin na składanie wniosków 30 czerwca 2020 roku;
  • wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym składa się do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Obwieszczenie ME określające stawkę:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000775/O/M20190775.pdf

(Stawka rekompensaty jest z góry ustaloną wartością określoną w ustawie art. 7 ust. 4c w związku z art. 7 ust. 5)

Nie kwalifikują się przedsiębiorcy wykonują działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex. 32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15 (ex 38.21); 24.44; (ex.19.10) 20.14; 13.10; 20.60; 07.10 (ex 09.90); 20.16.10; (ex 20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex 20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji wytwarzającej ten produkt.