Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców - NOWE Prawo zamówień publicznych

Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców - NOWE Prawo zamówień publicznych
Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mają za zadanie służyć podnoszeniu efektywności systemu zamówień publicznych. Kluczowym środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu ma być zwiększenie udziału i wzmocnienie pozycji małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniach. Dla zainteresowanych przedsiębiorców, aby ułatwić zapoznanie się z obowiązującymi przepisami przygotowano "Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców".

 

Poradnik dla MŚP zawiera:

  • Nowe podejście do zamówień publicznych
  • Zasady udzielania zamówień publicznych
  • Zasada ochrony konkurencji i równego traktowania wykonawców
  • Zasada przejrzystości
  • Zasada proporcjonalności
  • Zasada efektywności ekonomicznej
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Raport z realizacji zamówienia
  • Konkurs