Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

"Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026"

"Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026"
UWAGA !!!
Karkonoska Izba Gospodarcza zaprasza firmy, zarejestrowane (lub prowadzące działalność) na terenie m.in. województwa dolnośląskiego do złożenia wniosku o przystąpienie do X naboru programu  "Obniżone Ceny Energii dla Sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026".
Co można zyskać ---->  zamrożoną cenę do końca 2026r. lub możliwość zakupu energii w cenach hurtowych z niższą oplata za bilansowanie.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu "Obniżone ceny energii dla sektora MSP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2024-2026" w siedzibie izby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  biuro@kig.net.pl do 05.12.2023r. !!!

Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula środków w programie.
Udział w programie jest nieodpłatny.