Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Miliony na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

Miliony na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

19.02.2014

Przedsiębiorcy planujący realizację projektów, których głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel z funduszy norweskich. W ramach ogłoszonego 31 stycznia 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie, do wykorzystania jest ponad 53 mln zł.

Modernizacja lub wymiana istniejących źródeł ciepła, eliminacja spalania węgla (w tym na rzecz biomasy) - na takie inwestycje przedsiębiorcy mogą otrzymać w tym roku dofinansowanie z funduszy norweskich.
Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu dla Programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii można składać od 3 lutego do 7 kwietnia 2014 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: "Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi", polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, a także projektów polegających na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Wnioski dotyczą wyłącznie projektów nierozpoczętych. Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 12 639 873 euro, tj. 53 223 766,56 zł, która pochodzi z funduszy norweskich.

Regulamin konkursu, a także dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie dostępne są w ogłoszeniu o naborze wniosków dostępnym na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska:
http://www.mos.gov.pl/artykul/4465_aktualnosci/22069_ogloszenie_o_naborze_wnioskow