Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomów docelowych w powietrzu

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomów docelowych w powietrzu
Przewidywany czas trwania ryzyka dla miasta Wałbrzycha: od dnia 27.06.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 
Przyczyny: emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawierszonym PM10  na stacji PMŚ w Wałbrzychu ul. Wysockiego, za okres od 30.04.2021 do 01.05.2022 r.  wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Wrażliwe grupy ludności: osoby cierpiące z powodu powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz  dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.  

Zalecane środki ostrożności: w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieszyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.