Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Gmina Wałbrzych laureatem konkursu PRAKTYCY PPP

Gmina Wałbrzych laureatem konkursu PRAKTYCY PPP

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, które odbyło się w Płocku w dniach 22-23 września 2020 r. Gmina Wałbrzych jako Lider projektu otrzymała podwójne wyróżnienie w konkursie Praktycy PPP. Podwójne, ponieważ zarówno jury konkursu, jak i publiczność byli zgodni co do werdyktu w kategorii „Projekt planowany”.

Nagrodzonym przedsięwzięciem jest pierwszy w Polsce pakietowy projekt partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Budowa letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha” oraz „Budowa krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu„ – projekt pakietowy, który planujemy zrealizować wspólnie z Gminą Lubliniec na bazie zawartego w czerwcu 2019 r. Porozumienia. Dzięki wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej formuła pakietowa w obszarze „baseny i pływalnie” będzie projektem pilotażowym.