Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dotacje na otwarcie działaności gospodarczej

Dotacje na otwarcie działaności gospodarczej

UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 41 890 ZŁ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE FIRMY!

Jeżeli mieszkasz na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu Wsparcie dla Przedsiębiorców. W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział 240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:

  •   osobami bez zatrudnienia tj.: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zarejestrowane lub nie w Urzędzie Pracy;
  •   ubogimi bezrobotnymi;
  •   biernymi zawodowo;
  •   osobami które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.;
  •   osobami pracującymi na umowy krótkoterminowe; zamieszkującymi teren województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Biuro Projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 201 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 423, 74 64 80 400 Fax: 74 64 04 17 lub +48 607694800
www.darr.pl; e-mail: monika.ambroziak@darr.pl

SCHEMAT UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Dwuetapowy proces rekrutacji:

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.
Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym pod kątem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowe wsparcie w ramach projektu:

Etap I - Indywidualne Plany Działania opracowane przez doradcę zawodowego dla każdego z uczestników/czek projektu w celu dopasowania zakresu wsparcia szkoleniowego i doradczego do potrzeb i możliwości.
Etap II - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 56-godzinne, (dla osób zamieszkujących powyżej 50km od miejsca szkolenia zapewniamy noclegi i wyżywienie)
Etap III - DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – dla minimum 200 uczestników/czek projektu, w wysokości do 23 050,00 zł/firma. Nie wymagamy wkładu własnego!
Etap IV - WSPARCIE POMOSTOWE – środki finansowe w kwocie do 1570,00 zł miesięcznie na firmę, wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu (na spotkania z doradcą oraz szkolenia).