Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dotacje do wymiany pieca

Dotacje do wymiany pieca
Dotacje do wymiany pieca

UWAGA! Zmiany w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla terenu Gminy Miasta Wałbrzych.

Pliki do pobrania:


UWAGA! Zmiany w Ogłoszeniu o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla terenu Gminy Miasta Wałbrzych.

Pliki do pobrania:


Gmina Miasto Świdnica jako lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy Miasto Wałbrzych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym. Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.

Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są :

  • osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
  • osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

 
Termin składania wniosków o udzielenie grantów: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych - Biuro Obsługi Klienta

UWAGA!
O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto istnieje tylko jednokrotna możliwość uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu kontaktowego działającego w:
Biurze Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
ul. Jana Matejki 2, 58-300 Wałbrzych, pok. 8
w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00-15.00,
wtorek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00
tel.: 74 648 85 47,
e-mail: wymianakotlow@um.walbrzych.pl

Wszelkie niezbędne dokumenty związane z projektem, tj. wzór umowy o powierzenie grantu, wzór wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami i instrukcją, wzór wniosku o wypłatę grantu, wzór weksla in blanco z deklaracją wekslową itp. dostępne są na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl

Pliki do pobrania: