Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

DOTACJE DLA MŁODYCH - Nabór trwa do 9.08.2021 r.

Dotacje dla młodych
DOTACJE DLA MŁODYCH - Nabór trwa do 9.08.2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 110 osób młodych w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo (100 osób) oraz bezrobotnych (w tym długotrwale) niezarejestrowanych w PUP (10 osób), z terenu Dolnego Śląska (tu zamieszkują lub uczą się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), dzięki uzyskaniu wsparcia na założenie działalności gospodarczej, w okresie 2021 r. – 2023 r.

ZAKRES WSPARCIA

  • 23 050,00 PLN - dotacja na założenie działalności gospodarczej
  • 1 800,00 PLN/m-c - wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez pierwszych 6 m-cy

GRUPA DOCELOWA

  • 110 osób – 60 kobiet, 50 mężczyzn – w wieku 18-29 lat
  • Osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie Dolnego Śląska
  • Osoby bez pracy – bierne zawodowo oraz bezrobotne, niezarejestrowane w urzędach pracy
  • Osoby, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie i pozostają poza rynkiem pracy do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie

HARMONOGRAM

  • 2-4 kwartał 2021 r. – rekrutacja do projektu i diagnoza możliwości zakładania działalności gospodarczej przez doradcę zawodowego
  • 3 kwartał. 2021 r. – 1 kwartał 2022 r. – szkolenia nt. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • 1-2 kwartał 2022 r. – przyznanie dotacji w wysokości 23 050 zł i wsparcia pomostowego w wysokości 1800 zł/miesiąc przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • 1 kwartał 2022 r. – 1 kwartał 2023 r. – nadzór nad realizacją ścieżki dotacyjnej oraz wsparcie w okresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez rok.

Preferowane są miasta średnie, w tym Wałbrzych.

Lista
miast średnich wskazana jest w załącznikach 1 i 2 do dokumentu „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” opracowanego na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a na Dolnym Śląsku są to miejscowości: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Głogów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Polkowice, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Złotoryja.