Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Dotacje dla branży HoReCa

Dotacje dla branży HoReCa
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła już 5 operatorów inwestycji A1.2.1 realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którzy za ponad 1,25 mld PLN wspomogą w formie dotacji firmy z branży HoReCa (sektory hotelarski, gastronomiczny, turystyczny i kulturowy) dotknięte negatywnymi skutkami pandemii Covid-19.
Dla woj. dolnośląskiego operatorem została Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości (https://www.inkubator.kalisz.pl/)

Wspierane będą przedsięwzięcia mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców obejmujące:
  • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, takie jak roboty budowlane (w tym budowa i rozbudowa obiektów), nowe linie produkcyjne, maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją (w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów), a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej i inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych;
  • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 90 %, w ramach pomoce de minimis i do 540 000,00 PLN.