Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ankieta Smart Cities

Ankieta Smart Cities

Szanowni Państwo,


Politechnika Białostocka realizuje badania naukowe dotyczące uczestnictwa mieszkańców w projektach smart city.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie jej.


Smart cities stanowi jedną z koncepcji rozwoju współczesnego miasta, która jest odpowiedzią na zmiany technologiczne i klimatyczne XXI wieku.

Smart city można określić jako miasto, które w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dąży do zrównoważonego swojego rozwoju (gospodarczego, społecznego itp.) oraz jego otoczenia (jakość życia, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie, turystyka itp.). Osiągnięcie tych zamierzeń wymaga zaangażowania mieszkańców, aby optymalnie zaspokoić ich potrzeby.


Kwestionariusz ankiety jest dostępny pod linkiem w wersji polskiej i angielskiej:

wersja PL: https://www.webankieta.pl/ankieta/649130/smart-cities-2021-pl.html

wersja ENG: https://www.webankieta.pl/ankieta/649148/smart-cities-2021-eng.html


Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane tylko na potrzeby prowadzonych badań naukowych. Uprzejmie prosimy o udział w badaniu do dnia 31.07.2021.


Wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 5 minut.

Państwa opinie będą bardzo cennym głosem w dyskusji nad wyzwaniami związanymi z rozwojem współczesnych miast.