Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Projekty realizowane przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury

 • „Poznajemy wzajemnie swoją kulturę”

Projekt realizowany od  maja 2011 do stycznia 2012 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Motywem przewodnim projektu było wzmocnienie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych w sferze kultury.

W ramach projektu zorganizowano 4 imprezy kulturalne:

1. Polsko-czeskie prezentacje taneczne - czerwiec 2011 r.
2. Zlot Harleyowców - lipiec 2011 r.
3. Czeskie prezentacje muzyczne podczas Dni Wałbrzycha - wrzesień 2011 r.
4. Jarmark świąteczny - grudzień 2011r.

 

 • Wartość całkowita projektu: 15 691,48 EUR
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013:  13 337,76 EUR
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 569,15 EUR

 


„Kultura łączy Hradec Králové i Wałbrzych” 

Projekt realizowany od maja do grudnia 2012 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis). Motywem przewodnim projektu było wzmocnienie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych w sferze kultury, sztuki i edukacji historycznej.

 

W ramach projektu zorganizowano 4 imprezy kulturalne:

1. Polsko - Czeski Wehikuł Czasu, w ramach którego mieszkańcy pogranicza mieli okazję do spotkania z żywą historią, tj. wzięli udział w turnieju rycerskim, czy zobaczyli średniowieczną osadę rycerską - przełom czerwca i lipca 2012r.
2. Międzynarodowy Plener Malarski - sierpień 2012r.
3. Gra Miejska-nowa forma rozrywki edukacyjnej - wrzesień 2012r.
4. Szachy Pogranicza - listopad 2012r.

Projekt stanowił kontynuację rozpoczętej już współpracy pomiędzy obiema instytucjami kultury z Polski i Czech.

 

 • Wartość całkowita projektu: 27 856,17 EUR
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013:  23 677,75 EUR
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 785,63 EUR

 

 


„Wałbrzych i Hradec Králové - dobrzy sąsiedzi” 

Projekt realizowany od marca do września 2013 r. przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Hradecká kulturní a vzdělávací společnost (Albertinum), w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis).

W ramach projektu zorganizowano 3 imprezy kulturalne:

1. Warsztaty średniowieczne połączone z turniejem rycerskim - mieszkańcy pogranicza podczas imprezy plenerowej mogli poznać tajniki średniowiecznego piśmiennictwa, zastosowania ziół, nauczyć się tańców średniowiecznych. Spotkali się także z rycerzami z Czech i Polski na turnieju rycerskim. Była to kontynuacja imprezy Polsko-Czeski Wehikuł Czasu, z rozbudowaną nową formułą (czerwiec 2013 r.)

2. Sąsiedzi - jak to jest przy granicy? - konkurs na amatorską produkcję filmu oraz ich prezentacja publiczności. Jego twórcy musieli odpowiedzieć na pytanie przeglądu. Konkurs ogłoszono wiosną 2013 r., tak aby twórcy mieli czas na nagranie swojego filmu. Ponadto, zorganizowano 4 projekcje czeskich produkcji kinowych, które odbyły się w plenerze, w sierpniowe, piątkowe wieczory.

 

 • Wartość całkowita projektu: 20 356,60 EUR
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013:  17 303,11 EUR
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 035,66 EUR

  


 • „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Králové”

 

Projekt zakłada organizację 2 plenerów fotograficznych w Wałbrzychu i regionie wałbrzyskim oraz 2 wystaw, które będą zwieńczeniem przygotowanych przez polskich i czeskich uczestników prac fotograficznych. Plenery odbędą się w miesiącach: wrześniu 2014 r. i  lutym 2015 r., wystawy będą trwały od  października 2014 do marca 2015 r., zaś wernisaże zostaną zorganizowane w październiku 2014 r. i  marcu 2015 r.

Finalnym efektem wspólnego projektu będzie końcowa, druga wystawa fotografii (marzec 2015 r.), która jednocześnie będzie stanowić podsumowanie czteroletniej polsko-czeskiej współpracy w obszarze kultury. Podsumowanie wspólnych działań, jak i prezentacja fotografii wykonanych w plenerach będzie prezentowana w formie multimedialnej, na 10 telewizorach LED. Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy będzie jednocześnie po obu stronach granicy - partnerzy podczas otwarcia połączą się ze sobą przez internet za pomocą komunikatora i kamery. Na drugą wystawę do Wałbrzycha przyjadą goście z Czech: osoby uczestniczące w plenerach,zaangażowane w projekt. Zdaniem wnioskodawcy projekt będzie również wzmocnieniem kontaktów pomiędzy 2 instytucjami kultury, pozwoli na dalsze wspieranie znajomości i więzi pomiędzy mieszkańcami obu miast poprzez aktywne spędzanie czasu w ramach wspólnych działań.

 

 • Wartość całkowita projektu: 16 988,08 EUR
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013:  14 439,86 EUR
 • Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 2 548,22 EUR

 

 

Informacje o współpracy Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z Albertinum w Hradec Králové