Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Zainwestuj w Wałbrzychu

Wałbrzych jest drugim miastem po Wrocławiu w województwie, z największą liczbą działających firm na swoim terenie. Na przestrzeni ostatnich lat liczba firm na terenie miasta była względnie stabilna i oscylowała w okolicach 14 tys. podmiotów, w tym:

  • 13 673 - małe i mikro firmy
  • 61 - średnie firmy
  • 17 - duże firmy

Dominujące gałęzie lokalnej gospodarki Wałbrzycha:

  • 28% - handel hurtowy i detaliczny, w tym naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
  • 25% - działalnośćbudowlana, transportowa i gospodarka magazynowa

Struktura wielkościowa podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Wałbrzychu wskazuje, że prawie 97% wszystkich firm to mikro przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób stanowią 2,5% wszystkich podmiotów. W grupie wielkościowej od 50 do 249 zatrudnionych działało 0,44% wszystkich firm. Liczba największych podmiotów pod względem zatrudnienia wyniosła: 14 firm zatrudniających 250-1000 pracowników oraz 3 zatrudniających powyżej 1000 pracowników.

Więcej informacji -----> Raport o stanie Gminy 2019 rok - GOSPODARKA

Aktualizacja: 13.11.2020r.

Wałbrzych – miejsce przyjazne dla inwestorów