Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Rozwoju Gospodarczego

Rada Rozwoju Gospodarczego powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja w dniu 3 września 2019 roku.

Rada Rozwoju Gospodarczego poprzez wiedzę i doświadczenie jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

Członkowie Rady Rozwoju Gospodarczego:

Andrzej ŁozińskiAndrzej Łoziński (Przewodniczący) - Prezes Zarządu Maxpro CNC Sp. z o.o., e-mail: office@maxprocnc.pl

Urszula TrzynaUrszula Trzyna (Z-ca Przewodniczącego) - Dyrektor Wałbrzych International Production Sp. z o.o., e-mail: urszula.trzyna@wip.walbrzych.pl

dr Beata Detynadr Beata Detyna - Dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, e-mail: bdetyna@pwsz.com.pl

Jarosław PaskaJarosław Paska - Dyrektor Finansowy Libertador Sp. z o.o, właściciel Szybu Irena w Wałbrzychu

Krzysztof KaszubaKrzysztof Kaszuba - Dyrektor ds. rozwoju KidsTech Sp. z o.o., e-mail: krzysztof.kaszuba@kidstech.pl

Kamil OrpelKamil Orpel - Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: k.orpel@um.walbrzych.pl

Martyna DąbrowskaMartyna Dąbrowska - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: m.dabrowska@um.walbrzych.pl

Karolina UsarekKarolina Usarek (Sekretarz) - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: k.usarek@um.walbrzych.pl

Zarządzenie i Regulamin