Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Rada Rozwoju Gospodarczego

Rada Rozwoju Gospodarczego II kadencji powołana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja w dniu 6 grudnia 2021 roku.

Rada Rozwoju Gospodarczego poprzez wiedzę i doświadczenie jest organem konsultacyjno - opiniodawczym Prezydenta Wałbrzycha w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy. Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia lokalnych przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu.

Członkowie Rady Rozwoju Gospodarczego II kadencji:

Sylwia PetrynaSylwia Petryna (Z-ca Przewodniczącego) - Dyrektor Zarządzająca Petra Consulting, e-mail: biuro@petraconsulting.pl

Tomasz CincioTomasz Cincio -Prezes Zarządu Droplo Sp. z o.o., z branżą e-commerce związany od blisko 20 lat. Zarządza jedną z największych firm umożliwiających rozpoczęcie sprzedaży w Internecie - RedCart.pl. Od niedawna zaangażowany jest w budowę największej w tej części Europy platformy handlowej B2B - Droplo.com. ., e-mail: tomasz@redcart.pl

Beata Detynadr hab. Beata Detyna, prof. uczelni- pełnomocnik rektora ds. społecznej odpowiedzialności Uczelni, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, e-mail: bdetyna@ans.edu.pl 

Marcin SzymańskiMarcin Szymański - współwłaściciel firmy Cukiernia Oleńka O. L. Szymańscy S.C  email: biuro@cukiernia-olenka.pl

Mateusz RambacherMateusz Rambacher (Przewodniczący) - specjalista ds. nieruchomości i współzałożyciel firmy Perfect Home-Mieszkam dobrze.pl ., e-mail: mateuszrambacher@mieszkamdobrze.pl

Zenon Matuszko Zenon Matuszko - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od 2009 roku. e-mail: zenon.matuszko@fres.org.pl

Krzysztof Urbański - Prezes InVałbrzych Sp. z o.o. , e-mail: urbanski@invalbrzych.pl

Martyna DąbrowskaMartyna Dąbrowska - Zastępca Kierownika Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: m.dabrowska@um.walbrzych.pl

Karolina UsarekKarolina Usarek (Sekretarz) - Inspektor Biura Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski w Wałbrzychu, e-mail: k.usarek@um.walbrzych.pl


Powołanie Rady Rozwoju Gopodarczego II kadencji: Zarządzenie i Regulamin

I zmiana składu osobowego (Zarządzenie): https://bip.um.walbrzych.pl/zarzadzenie/37158/zarzadzenie-nr-145-2022

II zmiana składu osobowego (Zarządzenie) : https://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/szukaj?keyword=540%2F2022