Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Ulgi i zachęty inwestycyjne

PSI logo  - ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku[1] znowelizowano instrument zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców będący jedną z form regionalnej pomocy publicznej. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych[2]. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy max do końca 2026 r. Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

W świetle przepisów o regionalnej pomocy publicznej[3] przez nową inwestycję należy rozumieć:

  • założenie nowego przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
  • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu
Więcej: TUTAJ

Spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” - wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw


Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (PIFE) : www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 
Ostatnia aktualizacja:23.04.2021r.