Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Seminarium pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej”

Seminarium pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej”

Szanowni Państwo,

w imieniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pn. „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce oraz Republice Czeskiej”, które odbędzie się 18 marca 2020 r. w Uzdrowisku Libverda - Lázně Libverda 82, 463 62, Republika Czeska, Clam Gallasův palác (1), parking P8 a P9. Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika CzeskaPolska.       

Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie dotyczące:

  • problematyki czesko-polskiej współpracy gospodarczej z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu,
  • prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej (prawo pracy, prawo podatkowe),
  • możliwości zatrudniania cudzoziemców.   

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie najpóźniej do dn. 10 marca 2020 r. 

Formularz zgłoszeniowy: 

https://grupy.euwt-novum.eu/konferencja/seminarium-pn-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczejw-polsce-oraz-republice-czeskiej-18-marca-2020-r  

Osoba do kontaktu:

Monika Kozłowska

monika.kozlowska@euwt-novum.eu,

tel. +48 506 425 002 .