Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu – 17.12.2014 r.

Spotkanie informacyjne w Wałbrzychu – 17.12.2014 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem Instrumenty zwrotne dostępne na Dolnym Śląsku oraz dotacje unijne dla MŚP w perspektywie finansowej 2014-2020, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w Wałbrzychu. Tematem spotkania będą możliwości dofinansowania z funduszy europejskich, aktualnie dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także założenia wsparcia w nowej perspektywie finansowej.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach dostępnych instrumentów finansowych i planowanych form wsparcia w okresie programowania 2014-2020.

Prelegentami spotkania informacyjnego będą przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG i Funduszu Regionu Wałbrzyskiego – instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcom sektora MŚP i osobom fizycznym w ramach instrumentów zwrotnych.

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w godzinach 9.00- 11.40 w Ratuszu Miejskim w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim  (sala 26, II piętro). Pomieszczenia budynku, w którym  odbędzie się spotkanie są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres: pife.walbrzych@dolnyslask.pl do dnia 15 grudnia 2014 r. – ze wskazaniem: imienia i nazwiska, nazwy firmy/instytucji oraz e-maila kontaktowego do firmy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w  Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74 66 55 173, 74 66 55 172.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy!