Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP

Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP
Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez Konfederację Lewiatan oraz Dolnośląskich Pracodawców konferencji ,,Plany i wyzwania dolnośląskich MMŚP w 2015 roku”. Odbędzie się ona 27 listopada 2014 roku, w godzinach 9.00-14.00, w Hotelu Scandic we Wrocławiu. Jej tematem przewodnim będzie kondycja dolnośląskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz barier i szans rozwoju.

Na podstawie wyników badań „Konkurencyjność sektora MMŚP w 2014 r.” przeprowadzonych przez Konfederację Lewiatan zaprezentowana zostanie kondycja dolnośląskiego sektora tych firm w porównaniu do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

W panelu dyskusyjnym, w którym udział wezmą przedstawiciele biznesu, dolnośląskich pracodawców oraz administracji publicznej, uczestnicy konferencji rozmawiać będą o regionalnej przedsiębiorczości, konkurencyjności sektora MMŚP na Dolnym Śląsku, innowacyjności, współpracy organizacji pracodawców z urzędami.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali parlamentarzyści, przedstawicieli samorządu lokalnego, administracji, przedsiębiorców, przedstawiciele świata nauki oraz organizacji pracodawców. W takim gronie podjęta zostanie próba wypracowania rekomendacji dotyczących warunków niezbędnych dla rozwoju dolnośląskich przedsiębiorstw.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.dp.org.pl .