Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw- WEBINARIUM

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw- WEBINARIUM
Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw- WEBINARIUM

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A wraz z PFR  zaprasza do uczestnictwa w webinarium prezentującym instrumenty finansowe oferowane przez ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej.

TERMIN 29.10.2020, godz.12.00

 Prezentowane produkty:

  • LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE I PONADNORMATYWNYM OKRESEM SPŁATY (finansowanie środków transportu)
  • POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP
  • LEASING #MASZYNERIA
  • POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

Procedura pożyczkowa przeprowadzona w oparciu o:

Uproszczony wniosek pożyczkowy - składanie wniosku poprzez moduł na stronie www.

Link do strony : https://www.arp-tarcza.pl/

Kryterium jest analizowane, jak niżej:

*) Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  •  nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

lub

  •  nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.