• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Bogusława, Liwiusza i Tekli
środa, 23 września 2020
21.07.2020
Spotkanie ws. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Prezydenta Wałbrzycha Roman Szełemej serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Termin 27 lipca o godz. 10.30 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (ul. Wysockiego 29, Wałbrzych).

Celem tej konferencji jest włączenie różnych grup społecznych Aglomeracji Wałbrzyskiej, to jest przedsiębiorców, pracodawców, związków zawodowych, podmiotów prywatnych, IOB, organizacji społecznych i samych mieszkańców w proces tworzenia projektów do Terytorialnego Planu Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego.

Brzmi bardzo mądrze ..... a co to takiego ? Kilka słów wyjaśnienia, przeczytajcie...

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska  zaprezentowała założenia sztandarowego projektu - Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań zapoczątkowujących nową politykę wzrostu dla Europy. Opiera się ona na ambitnych celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których obywatele miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu i w ochronę środowiska. Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego. Zaproponowany obecnie dla Polski budżet tego Funduszu wynosi ponad 8 mld Euro, a subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa wielkopolskiego obszarów, rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. W przeszłości subregion wałbrzyski był bardzo uzależniony od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, zaś obecnie z powodu niedokończonej transformacji gospodarczej:

 • notuje niższy poziom rozwoju gospodarczego,
 • wyższą w stosunku do pozostałej części województwa dolnośląskiego stopę bezrobocia,
 • problemy społeczne
 • degradację infrastruktury
 • niższy poziom zamożności mierzony PKB na mieszkańca,
 • wysoki poziom migracji zarobkowej,
 • wykluczenie komunikacyjne,
 • szybkie starzenie się społeczeństwa,
 • problemy geologiczne i hydrologiczne, związane z podziemnymi obiektami górniczymi, uniemożliwiają efektywny i szybki rozwój tego obszaru.

Aby sprostać tym wyzwaniom, określono priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mające na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji subregionu wałbrzyskiego. Na ich podstawie zostanie przygotowany Terytorialny Plan Transformacji, a zapisane w nim projekty, zostaną sfinansowane przez FST.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca , godz. 12.00 na adres: m.augustyniak@um.walbrzych.pl

Serdecznie zapraszamy!

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter