• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Bonifacego, Kiry i Waltera
piątek, 5 czerwca 2020
spotkanie informacyjne
25.03.2019
Spotkanie informacyjne Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP)

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 2 lata – zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. P. Wysockiego 29, Wałbrzych

2 kwietnia 2019 r.; w godz. od 10.00 – 13.00, rejestracja uczestników od godziny 9.45

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wymienionym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres szkolenia@ipaw.walbrzych.eu w terminie do 6 listopada 2017 r. do godz. 10.00.

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Więcej informacji

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter