• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Jakuba, Sławy i Wincentego
czwartek, 6 sierpnia 2020
Wałbrzych
10.02.2014
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów

10.02.2014 r.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w:

  • Priorytecie 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
  • Działanie 1.1 "Inwestycje dla przedsiębiorstw"
  • SCHEMAT 1.1.A2 "Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)"

Nabór (rejestracja) wniosków rozpocznie się 11 lutego 2014 r. o godzinie 8:00 i będzie prowadzony w trybie otwartym w sposób ciągły do osiągnięcia 250 % alokacji przewidzianej na ten nabór tzn. do czasu kiedy łączna wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy wartość procentową alokacji przewidzianą na dofinansowanie realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu. W takim przypadku nabór zostanie automatycznie zawieszony. DIP niezwłocznie zamieści na swojej stronie internetowej komunikat o zawieszeniu naboru.
W przypadku gdy wartość zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie nie przekroczy procentowej wartości alokacji określonej wyżej, termin na składanie wniosków mija w dniu 28 lutego 2014 r.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl  oraz w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej:
Tel.: (71) 776 58 12 i/lub (71) 776 58 13
E-mail: info.dip@umwd.pl

 

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter