• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Kamili, Kamila i Marcelego
wtorek, 14 lipca 2020
Wałbrzych
25.07.2014
Podpisanie dwóch umów operacyjnych I stopnia w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE

25.07.2014

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego podpisane zostały 2 umowy operacyjne I stopnia w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE, pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego a Pośrednikami Finansowymi:

  • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: wartość umowy 5 009 000,00 zł,
  • Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Pożyczki Sp. z o.o.: wartość umowy 14 000 000,00 zł.

Umowy Operacyjne są kolejnymi, zawartymi w ramach rozstrzygniętego w tym roku konkursu nr 2.6/2014/DFP na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna. Łączna kwota wsparcia przekazana Pośrednikom Finansowym w ramach wszystkich Umów Operacyjnych w ramach konkursu wynosi 85 009 000,00 zł.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jest nowym, 20-tym Pośrednikiem Finansowym, z którym Menadżer Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego będzie realizował Inicjatywę JEREMIE. Spółka została powołana na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w realizacji programów unijnych oraz dystrybucji środków finansowych ze źródeł Unii Europejskiej. Od 2013 r. udziela również pożyczek dla MŚP. Głównymi celami działalności DAWG jest prowadzenie aktywnych działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu dolnośląskiego, regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania wizerunku regionu za granicą.

Dla Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Pożyczki Sp. z o.o. jest to druga umowa zawarta w ramach Inicjatywy JEREMIE. Poprzednia opiewała na kwotę nieco ponad 15 mln zł i została już wykorzystana poprzez udzielenie pożyczek prawie 100 dolnośląskim przedsiębiorcom. Spółka powstała w 2012 r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z niemal 100% udziałem Samorządu Województwa i od września 2012 r. udziela pożyczek dla MŚP. Spółka jest organizacją non profit, a jej misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska m.in. poprzez ułatwianie regionalnym przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich inwestycji.

Dotychczas na terenie województwa dolnośląskiego wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE udziela łącznie 19 podmiotów, w ramach podpisanych 45 umów na łączną kwotę 560,5 mln zł. Wśród nich są zarówno fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, a także banki i inne instytucje finansowe. Instytucje te, realizując inicjatywę JEREMIE, według danych na koniec czerwca 2014 roku, udostępniły środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej dla 3 829 firm z regionu Dolnego Śląska, a wartość otrzymanego finansowania wyniosła 525,5 mln zł, w tym ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego 387,4 mln zł.

Informacja za www.rpo.dolnyslask.pl 

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter