• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Cypriana, Justyny i Łucji
wtorek, 26 września 2017
Wałbrzych
10.03.2017
Nabór Pracodawców do III edycji projektu STAŻE NA START tylko do 15 marca 2017 r.

Nabór Pracodawców do III edycji projektu STAŻE NA START tylko do 15 marca 2017 r.

W ramach projektu „STAŻE NA START – program rozwoju kompetencji poprzez wysokiej jakości staże dla studentów kierunków Ekonomia i Zarządzanie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” istnieje możliwość zorganizowania wspólnie z uczelnią płatnych 3 miesięcznych staży.
Uniwersytet Ekonomiczny w ramach projektu zapewnia:
- wynagrodzenie stażysty oraz pokrycie kosztów związanych z organizacja stażu,
- refundacje wynagrodzenia Opiekuna stażu, zależne od ilości stażystów pod opieką,
- wsparcie w zakresie programu i merytorycznego przebiegu stażu.
Pracodawca zobowiązuje się do:
- przygotowania stanowiska pracy oraz wyznaczenia Opiekuna stażu,
- wniesienia 5% wkładu własnego liczonego od kosztów bezpośrednich organizacji stażu,
- udziału w działaniach projektowych np. badania ewaluacyjne.
Pracodawcy mogą składać zgłoszenia wraz z programem stażu w biurze projektu w Jeleniej Górze najpóźniej do 15 marca 2017 r. do godz. 15.00. Rekrutacja Pracodawców odbywa się na od razu na  2 edycje staży, czyli 1.04-30.06 oraz 1.07-30.09. Organizatorzy naboru proponują przesłać do skany zgłoszeń celem dokonania wstępnej oceny formalnej, a oryginały złożyć osobiście lub przesłać poczta.
Szczegółowe informacje o projekcie z formularzami zgłoszeniowymi
http://www.biurokarier.wroclaw.pl/pracodawcy/11333/staze_na_start.html

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter