• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Henryka, Igi i Włodzimierza
środa, 15 lipca 2020
Wałbrzych
06.08.2014
Konkurs dla Pracodawców: tworzenie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce

06.08.2014 r.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza Pracodawców do wzięcia udziału w konkursie mającym na celu tworzenie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce.
Do udziału w konkursie zaproszone są firmy i instytucje, które funkcjonują na rynku przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia w sektorach prywatnym i publicznym oraz organizacje pozarządowe działające w Polsce. Mogą wziąć w nim udział firmy i instytucje, które zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę.

Zgłoszenia będą przyjmowane od pracodawców, ale także od pracowników lub organizacji społecznych (np. związków zawodowych). Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na wykorzystywanie przez organizatora i koordynatora konkursu przekazanych informacji dotyczących dobrych praktyk w celu ich upowszechniania oraz na publikacje w materiałach podsumowujących konkurs.

Zgłoszenia będą przyjmowane w trzech kategoriach, w zależności od liczby osób zatrudnionych przez firmę czy instytucję:

  • Kategoria I - do 49 pracowników
  • Kategoria II - od 50 do 249 pracowników
  • Kategoria III - od 250 pracowników

Etapy konkursu

Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę Pary Prezydenckiej należy wypełnić kwestionariusz pracodawcy z pytaniami typu tak/nie w formie online najpóźniej do 11 sierpnia 2014 roku. Formularz dostępny jest pod adresem: www.prezydent.pl/dla-rodziny/konkurs-pracodawcy/zgloszenie 

W celu zgłoszenia firmy lub instytucji przez pracowników lub organizację społeczną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Następnie pracodawca zgłoszony do konkursu zostanie zaproszony do wypełnienia kwestionariusza pracodawcy w formie online.

W ciągu tygodnia od zamknięcia I etapu konkursu w każdej z kategorii wyłonionych zostanie co najmniej ośmiu pracodawców, nie więcej niż 60 pracodawców łącznie. O wynikach każdego etapu uczestnicy konkursu będą informowani drogą e-mailową.

W II etapie zakwalifikowani pracodawcy zostaną zaproszeni do wypełnienia wniosku z pytaniami otwartymi dotyczącymi rozwiązań, które tworzą dobry klimat dla rodziny w firmach lub instytucjach, które reprezentują.

Wnioski powinny zostać wypełnione w formie online do 11 września 2014 roku.

Każdy z wniosków zostanie oceniony przez co najmniej dwóch ekspertów. Eksperci w każdej kategorii konkursowej wyłonią co najmniej po pięciu pracodawców, którzy uzyskali najwyższą ocenę, nie więcej jednak niż 25 pracodawców łącznie.

W październiku 2014 roku wyłonieni pracodawcy zostaną poproszeni o przesłanie kontaktów do pracowników posiadających dzieci do 14 roku życia. Spośród tych pracowników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają zaproszenie do wypełnienia krótkiej ankiety pracowniczej. Przesłanie kontaktów do pracowników będzie poprzedzone podpisaniem z każdym pracodawcą klauzuli poufności. Odpowiedzi posłużą ocenie, czy stosowane przez pracodawcę rozwiązania w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego są dostosowane do potrzeb pracowników.

Na podstawie informacji z kwestionariusza pracodawcy, wniosku z pytaniami otwartymi oraz ankiety pracowniczej kapituła konkursu wyłoni w każdej z kategorii minimum trzech pracodawców, którzy tworzą najlepszy klimat sprzyjający godzeniu ról rodzicielskich i zawodowych w firmach i instytucjach. Spośród nich Para Prezydencka wybierze zwycięzców.

Nagroda Pary Prezydenckiej. Uroczyste ogłoszenie i wręczenie Nagród Pary Prezydenckiej dla pracodawców odbędzie się podczas Gali Finałowej w Pałacu Prezydenckim.

Zwycięzcy konkursu otrzymują Laur - prawo do posługiwania się tytułem Laureat Nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie dla pracodawców "Dobry Klimat dla Rodziny", Dyplom oraz Statuetkę. Dobre praktyki Laureatów z zakresu zatrudnienia przyjaznego rodzinie będą prezentowane na oficjalnym portalu Prezydenta RP.

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Koordynatorem konkursu jest PwC Polska sp. z o.o.
Kontakt do koordynatora konkursu: dlarodziny@pl.pwc.com 
tel. 22 746 40 00. Więcej informacji na stronie:
http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/konkurs-pracodawcy/ 

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter