• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Apolinarego, Miły i Róży
środa, 23 sierpnia 2017
27.06.2017
"FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ RECEPTĄ"

20 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Gminę Wałbrzych, którego hasłem przewodnim były Fundusze Unii Europejskiej, które mają realny wpływ na sukces dolnośląskich przedsiębiorców. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, prawie 50 przedsiębiorców z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej skorzystało z okazji poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju własnej firmy.

W trakcie spotkania Uczestnicy uzyskali kompleksową wiedzę nt. możliwości wsparcia własnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej ze środków UE w bieżącym roku, jak też najbliższych latach. Pozyskali również wiedzę nt aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.5 Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, gdzie planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 1 września 2017 r.!

Dodatkowo Uczestnicy zapoznali się z bardzo ciekawą ofertą pożyczek Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, ofertą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK na prowadzenie działalności gospodarczej oraz ofertą Gminy Wałbrzych w zakresie ulg oraz zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Niewątpliwie po spotkaniu przedsiębiorcy będą mogli jeszcze lepiej oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne oraz skorzystać z zaproponowanych preferencyjnych ulg oraz opcji prowadzenia biznesu w Wałbrzychu!

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter