• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Darii, Mateusza i Wawrzyńca
poniedziałek, 21 września 2020
20.05.2015
Forum Sudeckie w Starej Kopalni, 21-22 maja

W dniach 21-22 maja br w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbędzie „Forum Sudeckie” – wydarzenie stanowiące subregionalne rozwinięcie idei Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego, realizowanego w ubiegłych latach w Krzyżowej. Współorganizatorami Forum wraz ze Starą Kopalnią są Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Miasto Wałbrzych. Temat przewodni spotkania to „Zielone miejsca pracy – szansa rozwoju obszaru sudeckiego”.

Region Sudecki jako biegun wzrostu województwa dolnośląskiego, posiada swoje unikalne, nietransferowalne zasoby. Przewodnim motywem dyskusji będą góry, drewno, wiatr i woda. Uczestnicy Forum koncentrować się będą – poza turystyką – na „zielonym” akcencie gospodarki – zielonych  miejscach pracy, odnawialnych źródłach energii i gospodarce odpadami.

Forum Sudeckie poświęcone będzie trzem wybranym możliwościom rozwoju Sudeckiego Obszaru Integracji:

1. Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020;
2. Współdziałaniu sektora publicznego i biznesu związanym z zasobami kapitałowymi obecnymi w subregionie;
3. Możliwym efektom synergii związanym w realizacją projektów o charakterze ponadlokalnym.

W ramach Forum odbędą się dyskusje panelowe, prezentacje eksperckie oraz warsztaty dla uczestników wydarzenia. Gośćmi Forum będą m.in.: Tomasz Smolarz – Wojewoda Dolnośląski, Andrzej Kosiór – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha oraz Sławomir Hunek – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Pełen program forum znajduje się tutaj:

http://www.forum.pl/

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter