• Czeski
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Polski
Imieniny: Hilarii, Juliana i Lecha
środa, 12 sierpnia 2020
08.09.2017
"Dolnośląski Bon na innowacje"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizując swoją główną misję, jaką jest wsparcie rozwoju sektora MŚP na Dolnym Śląsku rozpoczęła nabór do nowego projektu grantowego pod nazwą Dolnośląski Bon na Innowacje. Realizatorem projektu, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner. Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych.
W ramach projektu dostępne są granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup usługi obejmującej badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuję się Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje. Zakupiona usługa może być świadczona wyłącznie przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2014 poz. 1620).

Maksymalna wysokość grantu to 73 815,00 zł co stanowi 90% wartości netto usługi

Więcej informacji nt projektu:
www.darr.pl/pl/1136-kolejny-projekt-realizowany-przez-darr-s-a-dolnoslaski-bon-na-innowacje.html

NABÓR WNIOSKÓW udzielenie grantu w ramach projektu
www.darr.pl/pl/1145-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-projektu-pn-dolnoslaski-bon-na-innowacje.html

 
 
Dolnośląski Bon na Innowacje
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR
w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020
realizowany przez UMWD i DARR. S.A.

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter