• Czeski
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Imieniny: Donata, Gizeli i Łukasza
niedziela, 17 lutego 2019
DIP - zaproszenie na konferencję - 5 października we Wrocławiu
14.09.2018
DIP - zaproszenie na konferencję - 5 października we Wrocławiu

“Proinnowacyjne otoczenie biznesu na Dolnym Śląsku. Jak odnieść strategiczny sukces”

5 października 2018 roku we Wrocławiu w Hotelu Scandic, przy ul. W. Bogusławskiego 10.

Cel: upowszechnienie wiedzy o konkursach na dotacje unijne wspierającej innowacyjne technologie i ich transfer do gospodarki. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych projektów finansowanych z programów RPO Dolny Śląsk. Mamy nadzieję, że konferencja przybliży uczestnikom także możliwości płynące ze współpracy nauki z przemysłem w obszarze B+R.

Konferencja jest skierowana do przedsiębiorców i przedstawicieli Instytucji :

 • Agencje Rozwoju Regionalnego
 • IOB
 • Izby i stowarzyszenia gospodarcze
 • Ośrodki szkoleniowo-konsultingowe
 • Jednostki badawczo rozwojowe
 • Związki i zrzeszenia pracodawców
 • SSE
 • Organizacje pozarządowe
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Centra Transferu Technologii
 • Parki technologiczne
 • Centra przedsiębiorczości akademickiej
 • studenci

Konferencja jest organizowana przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Uwaga :
Zapisy należy dokonywać od dnia 17 września br., przez stronę internetową DIP: http://dip.dolnyslask.pl/o-programie/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach.html

Archiwum wiadomości »
Prześlij zdjęcie, zgarnij nagrody
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter