• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza et Tekli
Mercredi, 23 September 2020
18.02.2020
Ważne badanie !!!!

Szanowni Państwo,

przed Nami bardzo ważne badanie, które głównym celem jest poznanie Państwa PLANÓW rozwojowych oraz OCENA czynników warunkujących prowadzenie działalności w Wałbrzychu, co pozwoli zidentyfikować i zaplanować odpowiednie działania w mieście dla wałbrzyskiego biznesu.

Bardzo prosimy o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi. Ze swej strony zapewniamy, że potraktujemy je z należytą powagą i - w miarę możliwości - uwzględnimy w naszych planach i działaniach.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=v3zqj9jav76zj7zcdmvjmxjb

LOGIN: WAŁBRZYCH

HASŁO: WAŁBRZYCH

Ankieta będzie aktywna do 2 marca 2020 

News archive »
Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter