• Czech
 • Anglais
 • French
 • German
 • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza et Tekli
Mercredi, 23 September 2020
03.02.2020
Działania CSR w wałbrzyskich firmach - cykl artykułów! Jako pierwsza firma MANDO Corporation Poland Sp. z o.o.

Działania CSR w MANDO Corporation Poland Sp. z o.o. przez ostatnie 2 lata to m.in.:

 • Dotacja dla Związku Harcerstwa
 • Wspieranie Fundacji „Dobro czynić” – pomoc ofiarom wypadków samochodowych
 • Wspieranie Fundacji „Bloom Pro” – pomoc dzieciom chorym na nowotwory
 • Pomoc dla Daniela Wojtarowicza (reprezentant Polski wśród niepełnosprawnych na wózku)
 • Udzielenie pomocy dla Szpitala w Wałbrzychu - pomoc na wyposażenie oddziału dziecięcego
 • Wsparcie dla Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju - uczestnictwo w remoncie budynku
 • Uczestnictwo w Jarmarku Świątecznym – sponsoring
 • Zakup artykułów biurowych dla IV LO w Wałbrzychu,
 • Wsparcie Związków Zawodowych Policji w Wałbrzychu
 • Przekazanie prezentów na piknik organizowany przez Straż Miejską Wałbrzychu
 • Dofinansowanie Sztandaru dla Policji w Wałbrzychu
 • Wsparcie Wałbrzyskiego Hospicjum
 • Wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych
 • Wsparcie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu

Skala i ilość podejmowanych działań robi duże wrażenie .... www.facebook.com/przedsiebiorczywalbrzych/posts/484204782240639 

Mando to koreańska firma znajdująca się w światowej czołówce producentów części samochodowych, która z upływem czasu rozszerzała wachlarz swoich produktów: od systemów hamulcowych i układów sterowniczych, przez zawieszenia aż po systemy wspomagające. Firma w Wałbrzychu powstała w 2011 roku a produkcję rozpoczęła w październiku 2012 r.

Portfolio jej produktów składa się z zacisków hamulcowych, amortyzatorów oraz układów kierowniczych, natomiast jej klientami są liderzy na światowym rynku automotive. Należą do nich m.in. BMW, Mercedes, Jaguar - Land Rover, Ford, grupa VW, Volvo, Kia , Hyundai, grupa PSA.

Mando Poland w ostatnich latach otrzymało wiele nagród:

 • wyróżnienie Polską Nagrodą Jakości (2015)
 • wyróżnienie „Recognised for excellence” EFQM 5 Stars Award (2016)
 • 3 miejsce w głównym konkursie “EFQM Global Excellence Award” – nagradzane w nim firmy to liderzy w swoich branżach z niekwestionowanym doświadczeniem w zakresie przekształcania strategii w działania i ciągłego doskonalenia wydajności organizacji.

Na przestrzeni 25 lat od kiedy Polska jest członkiem EFQM tylko dwie firmy z Polski uzyskały to renomowane wyróżnienie i jedną z nich jest Mando Poland z Wałbrzycha.


CSR co to oznacza?

CSR to skrót hasła Corporate Social Responsibility, które w tłumaczeniu na język polski oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli odpowiedzialność firm za wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne podejmowanych przez nie decyzji i prowadzonej przez nie działalności biznesowej. CSR polega na przejrzystym i etycznym prowadzeniu działalności, tak aby przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju i uwzględniać oczekiwania interesariuszy. CSR to jednocześnie działania zgodne z prawem i międzynarodowymi normami zachowania, które są praktykowane we wszystkich przejawach aktywności przedsiębiorstwa

Uporządkowaniu wiedzy dotyczącej tej strategii zarządzania służy norma ISO 26000, opublikowana 28 października 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, która zawiera wskazówki dla organizacji każdego typu, bez względu na ich wielkość czy lokalizację.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka
 • stosunki pracy
 • środowisko
 • sprawiedliwe praktyki rynkowe
 • relacje z konsumentami
 • zaangażowanie społeczne

W praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) można rozumieć jako inwestowanie przedsiębiorstw w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.


CSR w wałbrzyskich firmach – ZGŁOSZENIE

Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl artykułów na temat polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) realizowanej przez wałbrzyskie przedsiębiorstwa. Zapraszamy kolejne firmy. Zgłoszenia można dokonać pod adresem: investinwalbrzych@um.walbrzych.pl.

News archive »
Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter