• Czech
  • Anglais
  • French
  • German
  • Polish
Name-day: Bogusława, Liwiusza et Tekli
Mercredi, 23 September 2020
25.11.2019
Geotermalne pompy ciepła = czyste powietrze

Projekt GeoPLASMA-CE (Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe) - czyli wsparcie rozwoju płytkiej i niskotemperaturowej energii geotermalnej, wykorzystywanej do ogrzewania lub chłodzenia budynków za pomocą instalacji gruntowych pomp ciepła z otworowym wymiennikiem ciepła.

Działania projektu były realizowane we współpracy z czeską służbą geologiczną na transgranicznym, polsko-czeskim obszarze Wałbrzych–Broumov. Po stronie polskiej badaniami objęto powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych oraz części gmin ościennych. W projekcie GeoPLASMA-CE wzięło udział 11 partnerów z 6 krajów, a jego realizacja trwała od lipca 2016 r. do września 2019 r. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Central Europe: oś priorytetowa 2.

Mapy potencjału geotermicznego dla otworowych wymienników ciepła oraz mapy konfliktowości w obszarze pilotażowym Wałbrzych projektu GeoPLASMA-CE, który obejmuje powiat wałbrzyski z uwzględnieniem powiatów z nim graniczących, są dostępne poprzez dedykowany portal internetowy:

https://portal.geoplasma-ce.eu/webgis/walbrzych-broumov

Strona internetowa projektu GoePLASMA-CE: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/GeoPLASMA-CE.html

Zachęcamy do  korzystania z map w celu sprawdzenia warunków zastosowania geotermalnej pompy ciepła w dowolnie wybranej lokalizacji na terenie obszaru pilotażowego Wałbrzych.News archive »
Envoyer photo, gagner des prix
Go to airqualityapp Go to facebook Go to twitter