Oficjalny Serwis Miasta Wałbrzycha

Spotkanie Prezydenta Szełemeja z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Wałbrzychu

Spotkanie Prezydenta Szełemeja z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Wałbrzychu
Spotkanie Prezydenta Szełemeja z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Wałbrzychu

Spotkanie Prezydenta Szełemeja z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Wałbrzychu - 19 czerwca, Stara Kopalnia

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisało we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie Gmina pracuje. Celem podjętych działań jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

19 czerwca 2018 r. na zaproszenie sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 Prezydent Roman Szełemej będzie gościł w Wałbrzychu przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) z Komisji Europejskiej. Podczas spotkania zostaną omówione:

  • wykorzystanie środków unijnych w ramach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Aglomeracji Wałbrzyskiej i Jeleniogórskiej,
  • perspektywy wsparcia finansowego dla obu regionów w ramach polityki spójności po roku 2020.

Wizyta delegacji sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 i Deklaracji Sudeckiej 21.03.2018 w Brukseli na zaproszenie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio):